Relacja z III Ogólnopolskiego Konkursu „Kodować każdy może”

W ubiegłym tygodniu mieliśmy przyjemność patronować festiwalowi kodowania dla najmłodszych, czyli 3 edycji konkursu “Kodować każdy może”. Poniżej, dzięki uprzejmości Pani Anny Rakowskiej, zamieszczamy relacje z wydarzenia.

24. 02. 2018r. na Wydziale Informatyki Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie po raz kolejny, bo już trzeci, odbył się festiwal kodowania, czyli Ogólnopolski Konkurs „Kodować każdy może”. Jak zawsze organizatorem wydarzenia była Szkoła Podstawowa nr 48, a patronat merytoryczny sprawował Wydział Informatyki.

Konkurs odbywał się pod patronatem Prezydenta Miasta Szczecin oraz Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty.

Uczestników wydarzenia, którzy zostali wyłonieni w wyniku eliminacji zdalnych oraz ich rodziców, nauczycieli i zaproszonych gości przywitała Anna Rakowska pomysłodawczyni i organizatorka Konkursu. Następnie swoje słowa powitalne wygłosił Prodziekan Wydziału Informatyki dr hab. inż. Marcin Korzeń, po czym Pani Dyrektor SP48 mgr inż. Iwona Górska dokonała oficjalnego otwarcia słowami: „III Ogólnopolski konkurs „Kodować każdy może” uważam za otwarty”.

Finał rozgrywany był w trzech kategoriach wiekowych: w kategorii klas 2-3 udział wzięło 5 uczestników, klas 4-5 - 12 uczestników, natomiast w kategorii klas 6 - 12 zawodników.

Pierwszą częścią finału były zmagania indywidualne uczestników konkursu. W pracowniach komputerowych rozwiązywali zadania finałowe w języku Scratch. Zadania nawiązywały do hasła obecnego roku szkolnego - „Rok dla Niepodległej”. Uczniowie mieli za zadanie stworzyć skrypty rysujące elementy na portrecie Józefa Piłsudzkiego, a także wkomponować skrypt rysujący flagi Polski o różnych stopniach trudności.

Podczas gdy uczniowie wykonywali zadania ich rodzicie i nauczyciele wysłuchali prezentacji mgr inż. Sławomira Wernikowskiego z Wydziału Informatyki na temat pozornej anonimowości w Internecie.

Gdy najmłodsi uczestnicy zakończyli pracę indywidualną, rozpoczęły się zmagania zespołowe. W każdej z kategorii wiekowej, w drodze losowania, powstały dwa zespoły. Do dyspozycji zespołu był jeden komputer i tablica. Każdy zespół miał za zadanie w ciągu 10 minut stworzyć jak najciekawszy projekt na wskazany temat, odpowiednio „Zwycięstwo” (klasy 2-3), „Sukces” (klasy 4-5) oraz „Remis” (klasy 6). W tej konkurencji oceny dokonywali zebrani na sali rodzice i nauczyciele. Wyposażeni w zdalne piloty głosowali na najlepszy projekt.

Zanim nastąpiło ogłoszenie wyników Pani Iwona Rydzkowska, Dyrektor Wydziału Wspierania Edukacji Zachodniopomorskiego Kuratorium Oświaty skierowała swoje słowa do uczestników gratulując im udziału i zdolności programowania. Po tych słowach nastąpiło wręczenie nagród.

Wszyscy uczestnicy Finału otrzymali pamiątkowe gadżety ufundowane przez firmy wspierające konkurs, a także pamiątki dotyczące naszego miasta. Dodatkowo nagrodzeni zostali zwycięzcy zespołowych zmagań. Laureaci odebrali wspaniałe nagrody ufundowane przez firmy i instytucje wspierające konkurs. Wszyscy uczestnicy otrzymali adekwatne dyplomy Finalisty lub Laureata.

W tym roku hojnie wsparli nas: Magnetic Point, Mobica Limited Szczecin, Nordic Consulting & Development Company, Microsoft, Technopark Pomerania, Klaster IT Pomorze Zachodnie , Urząd Miasta Szczecin, Rada Osiedle Pogodno, Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 48. Jak co roku wsparciem obdarzył nas Wydział Informatyki Urzędu Miasta.

Dzięki naszym darczyńcom w puli nagród znalazły się: XBOX, ozoboty, tablety, smartfony, gry do nauki programowania Scottie Go!, głośniki bezprzewodowe, powerbanki oraz pendrivy.

Organizatorzy dziękują fundatorom za wspaniałe nagrody. Radość Dzieci była ogromna. Nikt nie wyszedł z pustymi rękoma.

W organizacji finału pomagali niezastąpienie doktoranci Wydziału Informatyki: Aneta Bera i Dariusz Sychel oraz nauczyciele naszej szkoły: p. Dorota Dybińska, p. Anna Kucharska, p. Ewa Bis, p. Katarzyna Kupińska, p. Anita Jaworska, p. Marta Klimczyk, p. Dorota Siek, p. Monika Chudzik- Babińska.

Organizatorzy serdecznie dziękują uczestnikom i ich opiekunom, zaproszonym Gościom za wspólne świętowanie na FESTIWALU KODOWANIA W SZCZECINIE, czyli III Ogólnopolskim konkursie „Kodować każdy może”.